การตรวจสอบเสาเข็มเจาะระบบแห้ง

การตรวจสอบเสาเข็มเจาะระบบแห้ง

อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าเสาเข็มเจาะมีด้วยกันสองแบบ? คือ? เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry process)? กับเสาเข็มเจาะระบบเปียก (Wet process) ซึ่งทั้งสองแบบเป็นเสาเข็มที่มีขั้นตอนในการทำงานที่ยุ่งยากและต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์ด้านวิศวกรรมพอสมควร ทำให้การก่อสร้างเสาเข็มเจาะมีความจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพในการทำงานในทุกขั้นตอน
แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะที่เกี่ยวกับเสาเข็มเจาะระบบแห้งเท่านั้น เพื่อให้คนทั่วไปที่กำลังจะใช้บริการเสาเข็มเจาะได้อ่านบทความนี้แล้วนำวิธีการตรวจสอบเสาเข็มเจาะนี้ไปเป็นแนวทางในการตรวจสอบอย่างน้อยก็เพื่อความมั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงของเสาเข็มที่ตนได้ซื้อบริการมา

การตรวจสอบเสาเข็มเจาะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ
1.? การตรวสอบเสาเข็มระหว่างการก่อสร้าง
2.? การตรวจสอบเสาเข็มภายหลังเจาะเสร็จแล้ว

1. การตรวจสอบเสาเข็มระหว่างการก่อสร้างหรือการควบคุมคุณภาพเสาเข็ม
เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาของผู้รับเหมาเสาเข็มเจาะ ที่ต้องการลดต้นทุนและผู้รับเหมาเสาเข็มบางรายเป็นผู้รับเหมาที่ขาดความรับผิดชอบในการทำงานไม่มีความรู้ในด้านวิศวกรรมเพียงพอทำให้ผู้รับเหมาเสาเข็มเจาะผลิตงานเสาเข็มไม่ได้คุณภาพหรือเป็นเสาเข็มที่ต่ำกว่ามาตราฐาน ขาดความแข็งแรงหรือบางทีเป็นเสาเข็มที่ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ด้วยซ้ำจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเสาเข็มระหว่างการก่อสร้างวิธีการตรวจสอบคุณภาพเสาเข็มควรเป็นดังนี้

1.1 การตรวจสอบระยะและตำแหน่งที่ถูกต้องของเสาเข็มเจาะ เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเพราะตำแหน่งที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อย(เกินกว่าที่วิศวกรยอมรับได้)อาจเป็นผลให้เสาเข็มเยื้องศูยน์ส่งผลกระทบต่อฐานรากและวิศวกรต้องออกแบบฐานรากหรือจำนวนเสาเข็มใหม่ วิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องส่วนใหญ่ผู้รับเหมาหลักมีหน้าที่ต้องตรวจสอบ ตำแหน่งของเสาเข็มโดยกาทำหมุดอ้างอิงและตรวจสอบตั้งแต่เริ่มเจาะเสาเข็ม

1.2? ความลึกของเสาเข็มเจาะถือเป็นหัวใจในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะเพราะการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะที่สมบูรณ์ ปลายเสาเข็มต้องนั่งอยู่บนชั้นทรายหรือชั้นดินแข็ง (ดินดาน) เสาเข็มจึงจะสามารถรับน้ำหนักได้ 100% ผู้ตรวจสอบต้องใช้ประสบการณ์และความรู้พอสมควรในการทำงานดังนั้นวิธีการตรวจสอบความลึกของเสาเข็ม ที่สามารถบอกเป็นแนวทางปฏิบัติได้คร่าวๆคือ ผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องสังเกตุชั้นดินของเสาเข็มจากเศษดินที่ขุดขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจาะเสาเข็มต้นแรก ว่าลักษณะของชั้นดินบริเวณนั้นเป็นอย่างไรชั้นดินแข็งหรือชั้นทรายอยู่ที่ประมาณความลึกเท่าไรและทำการจดบันทึกลักษณะชั้นดินนี้ไว้ไปเปรียบเทียบกับชั้นดินในการเจาะเสาเข็มต้นต่อไป ว่าลักษณะและสีของดินควรจะเหมือนกัน ก่อนทำการเทคอนกรีต โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีความลึกเท่ากันทุกต้นก็ได้

1.3? การตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพราะวัสดุที่มีขายอยู่ในตลาด ไม่ว่าจะเป็นคอนกรีต, เหล็ก มีหลายชั้น หลายเกรดมาก ยกตัวอย่างเช่นเหล็กเส้นที่ใช้ในการก่อสร้างขนาด 12 มม. มีให้เลือกใช้ถึง 4-5 แบบราคาถูก-แพงต่างกันมาก คุณภาพก็ต่างกันไปตามราคา ดังนั้นการตรวจสอบวัสดุจึงต้องตกลงกับผู้รับเหมาให้ดีก่อนการทำงาน ทั้งเรื่อง จำนวนที่ใช้ และชั้นคุณภาพของวัสดุเพราะมีผู้รับเหมาเสาเข็มเจาะที่รับงานราคาถูกบางรายที่ใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน เช่น ใช้เหล็กที่มีน้ำหนักเบากว่ามาตรฐาน (เหล็กไม่เต็ม)? หรือเสาเข็มความลึก? 21 ม.? แต่เสริมเหล็กเส้นแค่? 10 ม.? เป็นต้น

2. การตรวจสอบเสาเข็มภายหลังเสาเข็มเจาะเสร็จแล้ว

การตรวจสอบเสาเข็มภายหลังเสาเข็มเจาะเสร็จแล้วเป็นวิธีการตรวจสอบเสาเข็มเพียงเพื่อที่จะตรวจสอบถึงความสมบูรณ์ของเสาเข็มที่ได้ทำไปแล้วเท่านั้นโดยถ้าพบความผิดปรกติเกิดขึ้นก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ นอกจากจะยกเลิกเสาเข็มต้นนั้นไป หรือเพิ่ม แซมเสาเข็มต้นใหม่

วิธีการตรวจสอบเสาเข็มเจาะโดยทั่วไปมี 3 วิธี

1.? การตรวจสอบคุณภาพเข็มด้วย ระบบคลื่นเสียง (Seismic test) เป็นการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยใช้คลื่นเสียงโดยใช้เครื่องมือเฉพาะ ทำการตรวจวัด แล้วดูผลว่าเสาเข็มแต่ละต้นมีสภาพใต้ดินเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งสำหรับเสาเข็มเจาะทุกต้น เพื่อความมั่นใจเพราะการตรวจแบบนี้ ทำง่ายและราคาไม่แพง อาจมีค่าใช้จ่ายแค่ต้นละ200 บาท (ขึ้นอยู่กับ ปริมาณและการต่อรองราคา)

2.? การทดสอบการรับน้ำหนักด้วยวิธี ไดนามิคเทสต์ (Dynamic pile load test) เป็นการตรวจสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยตรงโดยการใช้ น้ำหนักจริง(ลูกตุ้ม)นำมาตอกลงบนหัวเสาเข็ม เพื่อประเมินผล การทรุดตัวของเสาเข็มแล้วจึงนำไปคำนวนการรับน้ำหนักของเสาเข็มที่แท้จริงว่าสามารถรับกำลังได้เท่าไรวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร(แพงกว่าตัวเสาเข็ม) ซึ่งในการทดสอบส่วนใหญ่มักสุ่มทดสอบเป็นบางต้นเท่านั้น? ฉะนั้นเราจึงไม่ทำการตรวจสอบเสาเข็มเจาะด้วยวิธีนี้ในทุกๆงาน แต่อาจทำการตรวจสอบในกรณีที่เสาเข็มมีปัญหาไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ หรืออาจทำในโครงการใหญ่ๆที่วิศวกรต้องการทราบการรับน้ำหนักของเสาเข็มเพื่อความแม่นยำในการออกแบบ

3.? การทดสอบการรับน้ำหนักด้วยวิธี (Static pile load test) เป็นการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มที่
แม่นยำมากที่สุดเพราะเป็นการทดสอบที่ใช้น้ำหนักจริงในการกด(อาจเป็นแท่งคอนกรีตหลายๆแท่งมาวาง)วิธีการทดสอบแบบนี้มีราคาค่าทดสอบสูงมากจึงใช้แต่โครงการใหญ่ๆที่ต้องการความแม่นยำสูงเท่านั้น

Posted in เสาเข็มเจาะ | Tagged , , , , | Leave a comment

เสาเข็มเจาะ โดย ธนกฤตเข็มเจาะ

ติดต่อ หจก. ธนกฤต เข็มเจาะ
โทร. 086-3181558, 02-736 7736
โทรสาร. 02-736 7735

นอกจากนี้ยังมีให้บริการผ่านเว็บไซต์

ธนกฤตเข็มเจาะ

Tanakritkemjoh.com

Dry Process

(www.DryProcess.com)

ตอกเสาเข็ม

(www.ตอกเสาเข็ม.tanakritkemjoh.com)

ทําเสาเข็มเจาะ

(www.ทำเสาเข็มเจาะ.com)

เข็มเจาะ

(www.เข็มเจาะ.tanakritkemjoh.com)

เข็มเจาะ บอร์ไพล์

(www.เข็มเจาะบอร์ไพล์.com)

เข็มเจาะ ระบบแห้ง

(www.เข็มเจาะระบบแห้ง.com)

เข็มเจาะ เข็มเจาะ

(www.เข็มเจาะเข็มเจาะ.com)

เสาเข็ม

(www.เสาเข็ม.tanakritkemjoh.com)

เสาเข็ม เข็มเจาะ

(www.เสาเข็มเข็มเจาะ.net)

เสาเข็มเจาะ

(www.เสาเข็มเจาะ.tanakritkemjoh.com)

เสาเข็มเจาะ ภาคอีสาน

(www.เสาเข็มเจาะภาคอีสาน.com)

เสาเข็มเจาะ ภาคเหนือ

(www.เสาเข็มเจาะภาคเหนือ.com)

เสาเข็มเจาะ ภาคใต้

(www.เสาเข็มเจาะภาคใต้.com)

ต้องการเสาเข็มเจาะ” ติดต่อ TanakritKemjoh.com

Posted in เสาเข็มเจาะ | Tagged , , , | Leave a comment

เสาเข็ม จำหน่ายเสาเข็ม ชนิดของเสาเข็ม การตอกเสาเข็ม เสาเข็มตอก รับทำ เสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะ รับตอกเสาเข็ม เสาเข็มเจาะ จำหน่ายเสาเข็มเจาะ ชนิดของเสาเข็มเจาะ การตอกเสาเข็มเจาะ เข็มเจาะ เสาเข็มเจาะ รับตอกเสาเข็มเจาะ

ธนกฤตเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tanakritkemjoh.com

หจก. ธนกฤตเข็มเจาะ ผู้ผลิตเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะระบบแห้ง? (Dry Process of Tripod Rid Bored Pile)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40-50-60 เซนติเมตร รับทำเสาเข็มเจาะทั่วประเทศ? บริการเจาะเสาเข็ม รับเจาะเข็ม ทำเข็มเจาะ เจาะเข็ม ราคาเสาเข็มเจาะ จำหน่ายเสาเข็ม เข็มเจาะ เข็มเจาะแห้ง รับทำเสาเข็มเจาะ เจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะ งานเสาเข็มเจาะ ควบคุมดูแลโดยช่าง วิศวกรผู้ชำนาญงาน

เสาเข็มเจาะระบบแห้งเป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็กที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำ ไม่กระทบต่ออาคารใกล้เคียง อีกทั้งยังสะดวกต่อการขนย้ายและยังสามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบๆ การปลูกสร้างอาคารต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดคือฐานราก ซึ่งถ้าไม่สามารถรับน้ำหนักของอาคารได้แล้ว ยังทำให้อาคารทรุดหรือแตกร้าวได้ซึ่งยากต่อการแก้ไข และสามารถทำความเดือดร้อนให้ข้างบ้านเรือนเคียงอีกด้วย นำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมาย

หจก. ธนกฤตเข็มเจาะ จึงเล็งเห็นความสำคัญต่อการก่อสร้างที่ต้องอาศัยความแข็งแรง การมีประสิทธิภาพของบุคคลากรและคุณภาพของงานเพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในผลงาน เราจึงเป็นหนึ่งในบริษัทเสาเข็มเจาะที่ได้รับความไว้วางใจจากโครงการขนาดใหญ่ ตลอดจนผู้รับเหมา

เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มชนิดหนึ่ง เสาเข็มเจาะจะไม่ใช้การตอกเข็มลงไปในดินโดยตรง แต่จะใช้การ ตอกปลอกเหล็ก ที่เป็นแบบหล่อคอนกรีตลงไปในดิน แล้วใส่เหล็กเทคอนกรีตลงไปในหลุมแทน เสาเข็มเจาะมีข้อดี คือ เสาเข็มเจาะสามารถทำงานในที่คับแคบได้ ไม่ส่งผลกระทบกับโครงสร้างหรืออาคารข้างเคียง เพราะแรงสั่นสะเทือนน้อย สามารถใช้กับงานต่อเติมได้ รับเจาะเสาเข็ม ลดการสั่นสะเทือนข้างเคียง รับน้ำหนักได้ดี เจาะในที่คับแคบได้ รับเหมาก่อสร้าง สำรวจชั้นดินโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน

หจก. ธนกฤตเข็มเจาะ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเข็มเจาะขนาดเล็กโดยตรง ครบครันด้วย วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐาน และทีมงานที่เป็นวิศวะกร ผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ให้บริการเสาเข็มเจาะขนาดเล็กแบบสามขา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40-50-60 เซนติเมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 25-80 ตัน หรือมากกว่านั้น เหมาะสำหรับก่อสร้างอาคารทุกประเภท ตั้งแต่อาคารบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก อพาร์ทเมนท์ โกดังสินค้า หรือ โรงงานอุตสาหกรรม

ลักษณะงานที่ต้องใช้เสาเข็มเจาะ

 • งานฐานรากที่ต้องระวังเกียวกับการสั่นสะเทือนต่ออาคารข้างเคียง
 • งานฐานรากแก้ไขอาคารที่อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างเดิม
 • งานฐานรากบริเวณที่คับแคบหรือใต้อาคาร
 • งานฐานรากที่ต่อเติมขึ้นใหม่จากอาคารเดิม

ควบคุมงานเข็มเจาะโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานผู้ชำนาญ

เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม จำหน่ายเสาเข็ม เข็มเจาะ จำหน่ายเสาเข็มเจาะ ผลิตเสาเข็มเจาะรับทำเข็มเจาะ ราคาไม่แพง

รับจ้างทำเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
35 ซม. 40 ซม. 50 ซม. และ 60 ซม. ทั่วราชอาณาจักร โดยช่างผู้ชำนาญงานและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

หจก.ธนกฤตเข็มเจาะ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานทางด้านเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry? process) เพื่อบริการแก่ลูกค้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่? นอกจากนี้เรายังยินดีให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับเสาเข็มเจาะระบบแห้งตลอดเวลา? หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในการเลือกใช้บริการ

บริการต่างๆ
- รับทำเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35-40-50-60 ซม. ระบบแห้ง โดยระบบสามขา
- รับเจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมรายการคำนวณน้ำหนัก
- รับวางผัง
- รับทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Siesmic Test) โดยวิศวะกรผู้เชี่ยวชาญ
- รับงานทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
- รับขนย้ายโดยรถ 6 ล้อ ติดเครน
- ยินดีให้ข้อมูลและรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับงานเข็มเจาะ
- รับประเมินราคาเข็มเจาะโดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ

ลักษณะงานที่ใช้เสาเข็มเจาะ
งานฐานรากที่ต้องการการสั่นสะเทือนน้อย? เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง
งานฐานรากที่มีพื้นที่จำกัดคับแคบ? เช่น? ในตัวอาคาร? ใต้อาคาร? เป็นต้น
งานฐานรากขยายต่อเติมจากอาคารเดิม
งานฐานรากรับน้ำหนักเครื่องจักร
งานแก้ไขฐานรากอาคารโดยไม่ทำลายโครงสร้างเดิม

หมายเหตุ? :? แบบรายละเอียดของเสาเข็มที่แสดงนี้เป็นแบบมาตรฐานสำหรับเสาเข็มที่รับแรงอัดเป็นหลัก
ในกรณีที่ต้องการให้เสาเข็มรับแรงดึง? แรงด้านข้าง? หรือโมเมนต์? จะต้องทำการออกแบบใหม่

บริการงานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35, 43, 50 และ 60 ซม.
ให้คำปรึกษา ความรู้เกี่ยวกับเสาเข็มเจาะ และตัวอย่างผลงานเสาเข็มของ หจก ธนกฤตเข็มเจาะ

สอบถามราคาและรายละเอียดเสาเข็มเจาะได้ที่ : ติดต่อ หจก. ธนกฤต เข็มเจาะ
โทร. 086-3181558, 02-736 7736
โทรสาร. 02-736 7735

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tanakritkemjoh.com

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มตอก ราคา เสาเข็ม เจาะ รับ ทำ เสาเข็ม เจาะ รูปภาพ เสาเข็ม เจาะ จำหน่าย เสาเข็ม รับ ตอก เสาเข็ม เข็ม เจาะ แห้ง

เสาเข็มเจาะ, รับทำแบบระบบ, แห้ง, เสาเข็มเจาะในงานฐานราก เสาเข็มเจาะที่ตอบสนองความต้องการของวิศวกรผู้ออกแบบได้อย่างครอบคลุม รับทำ เสาเข็มเจาะ ราคาถูก ขนาด 35,40,50,60 ควบคุมการทำโดยวิศวกรและผู้ชำนาญการกว่า 15 ปี ยินดีให้คำปรึกษาด้านการทำเสาเข็มเจาะ รับทำเสาเข็มเจาะ เข็มเจาะ รับทำเสาเข็มเจาะ ระบบแห้ง DRY PROCESS ขนาด 0.35 เมตร, 0.40 เมตร, 0.50 เมตร , 0.60 เมตร รับเหมาทำทั้ง ค่าของ+ค่าแรง และ เฉพาะค่าแรงอย่างเดียว. กรรมวิธีในการทำเสาเข็มเจาะ ในการทำเสาเข็มเจาะชนิดนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ค่อนข้างเล็กไม่ยุ่งยาก เคลื่อนย้ายสะดวกไม่ต้องการบริเวณทำงานมากนัก อุปกรณ์หลักประกอบด้วย ขาหยั่ง 3 ขา เสาเข็มเจาะ ? เครื่องมือ เจาะเสาเข็ม ขั้นตอนการเจาะเสาเข็ม ? เครื่องมือ เจาะเสาเข็ม ประเภทของเสาเข็มต่างๆ ? เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ? เสาเข็ม เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มอีกประเภทหนึ่งซึ่งแตกต่างจากเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงในลักษณะ เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก บริการงานเสาเข็มเจาะโดยใช้สามขาระบบแห้ง โดยทีมงานวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงานด้านเสาเข็มเจาะโดยตรง จึงทำให้ผู้ว่าจ้างมีความมั่นใจได้ เรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องรากอาคารและงานเสาเข็มเจาะทุกประเภท เสาเข็มเจาะ รับเหมาทำเสาเข็มเจาะ ก่อสร้างบ้าน ตึก อาคารพาณิชย์ บริการงานเสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะ,รับทำแบบระบบ,เเห้ง,เปียก,ราคา,ขนาดใหญ่,wet process,dry เข็มเจาะทุกระบบ ทุกขนาด ทุกความลึก ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดปัจจุบันนี้เสาเข็ม เจาะในงานฐานรากนั้นกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะ เสาเข็มงานคุุณภาพ พิเศษ-วัสดุคุณภาพสูง เหล็ก (มอก.) คอนกรีต Raedy Mix เสาเข็มเจาะไทย,รับทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยทีมงานมืออาชีพบริษัท รับทำเสาเข็มเจาะ รับทำเสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ราคาเสาเข็มเจาะ เข็มเจาะ เข็มเจาะแห้ง เสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะราคา เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก เสาเข็มเจาะไทย ทำไมต้องเป็นเสาเข็มเจาะ? ความรู้เรื่องก่อสร้าง เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่เหมือนเสาเข็มที่พบกันโดยทั่วไป แบบที่ ใช้ปั้นจั่นตอก เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม เข็มเจาะ ราคาถูก รับทำเข็มเจาะ เข็มเจาะทำเสาเข็มเจาะ-เสาเข็มเจาะ-เข็มเจาะ-รับทำเสาเข็มเสาเข็มเจาะ ผู้ผลิตเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม เสาเข็มเจาะระบบ แห้ง (Dry Process) เสาเข็มเจาะระบบเปียก (Wet Process) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสาเข็มเจาะ สามขา ระบบแห้ง.รายละเอียดและกรรมวิธีในการทำเสาเข็มเจาะในการทำเสาเข็มเจาะชนิดนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ค่อนข้างเล็กไม่ยุ่งยาก เคลื่อนย้าย สะดวกไม่ต้องการบริเวณทำงานมากนัก อุปกรณ์หลักประกอบด้วย ขาหยั่ง 3 ขา ( TRIPOD เสาเข็มเจาะ? ประสบการณ์การกว่า 20 ปี ของวิชาชีพในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างและเสาเข็มเจาะ การที่ คลุกคลีกับงานเจาะเสาเข็มมานาน เข็มเจาะ เข็มเจาะ แบบแห้งและเเบบเปียก โดยรถเจาะ หัวสว่านเจาะ และสามขา …ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียกโดยใช้สามขา เสาเข็มเจาะระบบเปียกนั้นใช้สามขา มีข้อจำกัดคือ ต้องวางปลายเสาเข็มเจาะในชั้นทรายเท่านั้น

Posted in เสาเข็มเจาะ | Tagged , , , | Leave a comment

ธนกฤตเข็มเจาะ

รับจ้างทำเสาเข็มเจาะ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
35 ซม. 40 ซม. 50 ซม. และ 60 ซม. ทั่วราชอาณาจักร โดยช่างผู้ชำนาญงานและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

หจก.ธนกฤตเข็มเจาะ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานทางด้านเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry? process) เพื่อบริการแก่ลูกค้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่? นอกจากนี้เรายังยินดีให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับเสาเข็มเจาะระบบแห้ง ตลอดเวลา? หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในการเลือกใช้บริการ

ให้บริการ

 • เสาเข็มเจาะ (Small Diameter Bored Pile)
 • เสาเข็มเจาะแบบแห้ง (DRY? PROCESS)
 • เสาเข็มเจาะแบบแห้ง? เป็นระบบเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก? ส่วนใหญ่จะลึกไม่เกิน? 20 เมตร (แล้วแต่ระดับชั้นทราย)? เป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดมลภาวะน้อยมาก? ทั้งเรื่องการเคลื่อนตัวของดิน? ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง
 • มีบริการรถขนย้ายหกล้อติดเครน

ข้อจำกัดของเสาเข็มเจาะ

 • ระยะห่างจากผนัง/ กำแพงต้องไม่ต่ำกว่า 75 เซนติเมตร
 • ความสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า? 3 เมตร
 • เมื่อเจาะถึงระดับชั้นทรายต้องหยุดเจาะ
 • เมื่อเจาะเจอชั้นน้ำต้องหยุดเจาะทันทีแม้ว่าจะยังไม่ถึงชั้นทรายก็ตาม
 • พื้นที่เจาะต้องอยู่ในแนวระนาบเรียบ
 • พื้นที่ต้องไม่เป็นดินเลนโคลนลึก
 • เมื่อเจาะเจอเสาเข็มเก่าหรือสิ่งกีดขวางต้องทำการย้ายหมุดศูนย์เข็ม

ลักษณะงานที่ใช้เสาเข็มเจาะ

 • งานฐานรากที่ต้องการการสั่นสะเทือนน้อย? เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง
 • งานฐานรากที่มีพื้นที่จำกัดคับแคบ? เช่น? ในตัวอาคาร? ใต้อาคาร? เป็นต้น
 • งานฐานรากขยายต่อเติมจากอาคารเดิม
 • งานฐานรากรับน้ำหนักเครื่องจักร
 • งานแก้ไขฐานรากอาคารโดยไม่ทำลายโครงสร้างเดิม

www.tanakritkemjoh.com

?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ขอใบเสนอราคา) :? ติดต่อ หจก.?ธนกฤต เข็มเจาะ
โทร. 086-3181558, 02-736 7736
โทรสาร. 02-736 7735

Continue reading

Posted in เสาเข็มเจาะ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ปัญหาการทรุดตัวของดิน

ปัญหาการทรุดตัวของดิน

การทรุดตัวของดินถ้าอยู่ในสมมุติฐานว่ามันทรุดเท่ากันหมดก็ไม่เป็นไรถ้าฐานรากรับน้ำหนักได้พอก่อสร้างไปก็ไม่มีผลเสียหายอะไร? แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือการทรุดตัวไม่เท่ากันของฐานรากซึ่งพังมาเยอะแล้ว

อย่างที่พอทราบกันคือการรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคารจะถ่ายน้ำหนักของอาคารทั้งหมดที่มีไปที่ฐานรากและฐานรากจะมีอยู่สองอย่างคือฐานรากแผ่ กับฐานรากแบบเสาเข็มจะเลือกแบบไหนก็ให้คิดโดยใช้น้ำหนักอาคารที่ลงไปแต่ละฐานรากมีเท่าไรเอาไปลบกับการรับน้ำหนักของดินตรงนั้นว่ารับได้ไหวหรือเปล่าถ้ารับได้ก็ใช้ฐานแผ่ถ้ารับไม่ได้ก็ต้องเป็นเสาเข็มทิ่มลงไปอยู่บนที่ชั้นดินที่แข็งกว่า

เสาเข็ม? การรับน้ำหนักของเสาเข็มมีสองส่วนคือรับน้ำหนักที่ปลายเข็มกับแรงฝืดรอบเข็ม? หากถามว่าอย่างไหนรับน้ำหนักได้มากกว่ากัน? คำตอบคือถ้าปลายเข็มไปนั่งอยู่บนชั้นดินแข็งจะรับน้ำหนักได้เป็นหลายเท่าของแรงฝืดเลยทีเดียว

ส่วนวิธีที่จะรู้ว่าดินตรงนั้นมีสภาพอย่างไรจะรับน้ำหนักได้มากแค่ไหน? ก็ต้องทำการทดสอบดูกันอย่างเดียวเลยเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน? เพราะสภาพดินที่อยู่ใต้ดินมันไม่เท่ากัน (ไม่เรียบเหมือนผิวดิน)? เช่น? มีชั้นดินอ่อน? ดินเหนียว? ดินดาน? ดินทราย? อย่างนี้เป็นต้น? การทดสอบมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าอยากรู้อะไรและอยากรู้แม่นแค่ไหน? ยิ่งแม่นมากก็ยิ่งแพงมาก? เช่นอยากรู้ว่าจะวางฐานรากแผ่ที่ระดับลึกจากผิวดินไป 1เมตรดินจะรับน้ำหนักได้เท่าไร ก็ต้องขุดเอาดินตรงนั้นไปทดสอบ หาค่าความหนาแน่นของดินฯลฯ แล้วคำนวนหา
การรับน้ำหนักของมันครับ แต่ถ้าอยากรู้แบบแม่นๆ ก็ต้องเอาน้ำหนักจริงมากดแล้วค่อยๆเพิ่มดูว่ามันพังที่กี่ตัน
ซึ่งต้องใช้เวลาและเงินค่อนข้างเยอะหน่อย

แต่วิธีการทดสอบการรับน้ำหนักของดินที่เป็นที่นิยมทำกันมากคือ การทำ Borring Logเป็นการเจาะเอาดินโดยใช้ปั้นจั่นตัวเล็กเจาะเอาดินมาแล้วทำบันทึกชั้นดินแต่ละชั้นแล้วเก็บตัวอย่างไปทดสอบในแลปว่ามีดินแต่ละชั้นเป็นไงมีคุณสมบัติยังไง แล้วเอามาคำนวน หาการรับน้ำหนักของดินอยากรู้กี่จุด ก็สั่งได้ตามงบ

บางคนต้องการจะรู้ว่าเขาจะต้องตอกเข็มยาวเท่าไรเขาก็สั่งเข็มยาวๆมาลองตอกดูเลยครับตอกหลายๆจุดบน site เพราะใต้ดินไม่เหมือนกันเรียกว่า pilot testแล้วเอาค่าการทรุดตัวของเสาเข็มในแต่ละตุ้มที่ตอกลงไปโดยนับจำนวนตุ้มเทียบกับการทรุดของเสาเข็มเท่าไรมาคำนวนการรับน้ำหนัก เรียกว่าBlow countตอกเสร็จไม่มั่นใจเข็มเทสต์เข็มอีกว่าหักบ้างหรือเปล่าก็ยังได้

ส่วนวิธีที่ง่ายหน่อยและไม่ต้องเสียเงินเสียทองมาก? คือ ถามข้างเคียงครับว่าเขาใช้เข็มขนาดเท่าไรแต่ได้แค่ใกล้เคียงเท่านั้น? กับอีกวิธีนึงคือถามบริษัทตอกเข็ม เจาะเข็ม ถามข้อมูลว่าพอรู้ไหม ว่าดินแถวsite เราเป็นไง ตอกได้เท่าไร

เรื่องการทดสอบดินยังมีอีกเยอะอันนี้แค่คร่าวๆ เพื่อใช้ประกอบการอธิบายเรื่องผลร้ายที่ตามมาของการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของฐานรากคืออาจทำให้อาคารวิบัติ หรือพังมาทั้งหลังได้

สมมุติว่าอาคารนึงสร้างมาโดยที่ตอกเข็มลงไปในชั้นดิน ที่คิดว่าแข็งแล้วแต่เราไม่รู้ว่าชั้นดินที่อยู่ใต้ดินเป็นยังไง? เเล้วเกิดมีอยู่เสาเข็มนึงปลายเข็มยังอยู่บนชั้นดินอ่อน ด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แต่ปลายเข็มอื่นๆมันอยู่บนชั้นดินแข็งมันจะเป็นสาเหตุทำให้อาคารเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากันเพราะว่าเมื่อ การก่อสร้างอาคารเสร็จสักพักจะมีน้ำหนักมากดทับลง ตามที่วิศวกรคำนวนไว้ แต่ฐานรากจุดนั้นรับไม่ได้มันก็จะเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน

สาเหตุของการที่เข็มไม่ได้วางอยู่บนชั้นดินแข็งมีหลายสาเหตุ? เช่นผู้รับเหมาตอกเข็ม มักง่ายไม่ตอกไปจนถึงชั้นดินแข็งที่ว่าตอกๆไปพอดูปลายเข็มที่อยู่บนดินว่าเท่าๆกันก็หยุดตอกแบบว่าเหนื่อยและไม่มีคนดู
เขาเรียกว่าลักไก่เพราะการคุมงานตอกเข็มจะต้องทำการcheck blowcountทุกต้นครับว่ามันถึงชั้นดินแข็งหรือยังอธิบายวิธีการเช็คง่ายๆคือ ดูว่าถ้าตอกหลายๆทียังไม่ลงก็แสดงว่าแข็งแล้วแต่รายละเอียดมีมากกว่านั้นและต้องอาศัยการคำนวนเช่นต้องรู้น้ำหนักของตุ้มที่ใช้ตอก? ต้องคำนวนหา ระยะยกของแต่ละตุ้มจึงจะรู้คร่าวๆว่าเข็มต้นนั้นรับน้ำหนักได้เท่าไร

คุณอาจเคยเห็น Site งานบางที่ที่ตอกเข็มเสร็จใหม่ๆยังไม่ตัดหัวเข็มจะเห็นปลายเข็มโด่มาพ้นดินไม่เท่ากัน บางที่โด่มาเป็นเมตรบางหลุมตอกไปจนหมดเข็มก็ยังต้องใช้เสาส่งลงไปใต้ดินอีกนั่นคือสาเหตุที่ไม่ทำการตรวจสอบชั้นดินก่อนครับ ถ้ามันโผล่มามากก็เปลืองเพราะว่าต้องตัดทิ้ง ถ้าลึกไปใต้ดินอาจมีปัญหาอีกนี่แค่สาเหตุนึงเท่านั้น? ยังมีเรื่องเข็มหักระหว่างขนย้ายเรื่องชั้นดินที่คาดไม่ถึง ไม่ได้เตรียมเข็มไว้พอ

Posted in เสาเข็มเจาะ | Tagged , , , | Leave a comment

เสาเข็มเจาะ ภาคใต้

เสาเข็มเจาะ ภาคใต้

(www.เสาเข็มเจาะภาคใต้.com)

Continue reading

Posted in เครือข่ายเข็มเจาะ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เสาเข็มเจาะ ภาคเหนือ

เสาเข็มเจาะ ภาคเหนือ

(www.เสาเข็มเจาะภาคเหนือ.com)

Continue reading

Posted in เครือข่ายเข็มเจาะ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เสาเข็มเจาะ ภาคอีสาน

เสาเข็มเจาะ ภาคอีสาน

(www.เสาเข็มเจาะภาคอีสาน.com)

Continue reading

Posted in เครือข่ายเข็มเจาะ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะ

(www.เสาเข็มเจาะ.tanakritkemjoh.com)

Continue reading

Posted in เครือข่ายเข็มเจาะ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เสาเข็ม เข็มเจาะ

เสาเข็ม เข็มเจาะ

(www.เสาเข็มเข็มเจาะ.net)

Continue reading

Posted in เครือข่ายเข็มเจาะ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เสาเข็ม

เสาเข็ม

(www.เสาเข็ม.tanakritkemjoh.com)

Posted in เครือข่ายเข็มเจาะ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เข็มเจาะ เข็มเจาะ

เข็มเจาะ เข็มเจาะ

(www.เข็มเจาะเข็มเจาะ.com)

Continue reading

Posted in เครือข่ายเข็มเจาะ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เข็มเจาะ ระบบแห้ง

เข็มเจาะ ระบบแห้ง

(www.เข็มเจาะระบบแห้ง.com)

Continue reading

Posted in เครือข่ายเข็มเจาะ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เข็มเจาะ บอร์ไพล์

เข็มเจาะ บอร์ไพล์

(www.เข็มเจาะบอร์ไพล์.com)

Continue reading

Posted in เครือข่ายเข็มเจาะ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เข็มเจาะ

เข็มเจาะ

(www.เข็มเจาะ.tanakritkemjoh.com)

Continue reading

Posted in เครือข่ายเข็มเจาะ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ทำเสาเข็มเจาะ

ทําเสาเข็มเจาะ

(www.ทำเสาเข็มเจาะ.com)

Continue reading

Posted in เครือข่ายเข็มเจาะ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ตอกเสาเข็ม

ตอกเสาเข็ม

(www.ตอกเสาเข็ม.tanakritkemjoh.com)

Continue reading

Posted in เครือข่ายเข็มเจาะ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dry Process

Dry Process

(www.DryProcess.com)

Continue reading

Posted in เครือข่ายเข็มเจาะ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ธนกฤตเข็มเจาะ

ธนกฤตเข็มเจาะ

Tanakritkemjoh.com

Continue reading

Posted in เครือข่ายเข็มเจาะ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment